รหัสสินค้า : 2SC3306
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Transistor

Contact us