รหัสสินค้า :2SC3281
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC3281 Toshiba

Contact us