รหัสสินค้า :2SC3264
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SC3264 Sanken Electric

Contact us