รหัสสินค้า :2SC3258
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC3258 Toshiba

Contact us