รหัสสินค้า :2SC3178
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

2SC3178 Fuji Electric

Contact us