รหัสสินค้า :2SC3149
ผู้ผลิต :Sanyo
ประเภท : Transistor

2SC3149 Sanyo

Contact us