รหัสสินค้า :2SC3148
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC3148 Toshiba

Contact us