รหัสสินค้า :2SC3075
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC3075 Toshiba

Contact us