รหัสสินค้า :2SC3074
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC3074 Toshiba

Contact us