รหัสสินค้า :2SC3046
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

2SC3046 Fuji Electric

Contact us