รหัสสินค้า : 2SC3046
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : Transistor

Contact us