รหัสสินค้า :2SC3030
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

2SC3030 Fuji Electric

Contact us