รหัสสินค้า :2SC2879
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : RF Power Transistor

2SC2879 Toshiba

Contact us