รหัสสินค้า : 2SC2655Y
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Transistor

Contact us