รหัสสินค้า :2SC2655Y
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC2655Y Toshiba

Contact us