รหัสสินค้า :2SC2625
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

2SC2625 Fuji Electric

Contact us