รหัสสินค้า :2SC2612
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : Transistor

2SC2612 Hitachi

Contact us