รหัสสินค้า :2SC2608
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SC2608 Sanken Electric

Contact us