รหัสสินค้า : 2SC2608
ผู้ผลิต : Sanken Electric
ประเภท : Transistor

Contact us