รหัสสินค้า :2SC2565
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC2565 Toshiba

Contact us