รหัสสินค้า :2SC2553
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC2553 Toshiba

Contact us