รหัสสินค้า :2SC2542
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

2SC2542 Fuji Electric

Contact us