รหัสสินค้า :2SC2501
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC2501 Toshiba

Contact us