รหัสสินค้า :2SC2437
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

2SC2437 Fuji Electric

Contact us