รหัสสินค้า :2SC2246
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor

2SC2246 Fuji Electric

Contact us