รหัสสินค้า :2SC2236
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC2236 Toshiba

Contact us