รหัสสินค้า :2SC2235
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC2235 Toshiba

Contact us