รหัสสินค้า :2SC2073
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : Transistor

2SC2073 Fairchild

Contact us