รหัสสินค้า :2SC1832
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SC1832 Sanken Electric

Contact us