รหัสสินค้า :2SC1567
ผู้ผลิต :Hitachi
ประเภท : Transistor

2SC1567 Hitachi

Contact us