รหัสสินค้า :2SC1384-Q
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC1384-Q Toshiba

Contact us