รหัสสินค้า :2SC1172
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SC1172 Toshiba

Contact us