รหัสสินค้า :2SB975
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

2SB975 NEC

Contact us