รหัสสินค้า :2SB945
ผู้ผลิต :Panasonic
ประเภท : Transistor

2SB945 Panasonic

Contact us