รหัสสินค้า :2SB834Y
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SB834Y Toshiba

Contact us