รหัสสินค้า :2SB834
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SB834 Toshiba

Contact us