รหัสสินค้า :2SB688
ผู้ผลิต :Korea Electronics
ประเภท : Transistor

2SB688 Korea Electronics

Contact us