รหัสสินค้า :2SB673
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

2SB673 Toshiba

Contact us