รหัสสินค้า :2SB546A
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

2SB546A NEC

Contact us