รหัสสินค้า :2SB1624
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SB1624 Sanken Electric

Contact us