รหัสสินค้า :2SB1476
ผู้ผลิต :Sanken Electric
ประเภท : Transistor

2SB1476 Sanken Electric

Contact us