รหัสสินค้า :2SB1261
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

2SB1261 NEC

Contact us