รหัสสินค้า :KBPC3510
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC3510 Fuji Electric

Contact us