รหัสสินค้า :KBPC3508
ผู้ผลิต :SEP
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC3508 SEP

Contact us