รหัสสินค้า :KBPC3506
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC3506 Fuji Electric

Contact us