รหัสสินค้า :KBPC2510
ผู้ผลิต :SEP
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC2510 SEP

Contact us