รหัสสินค้า :2SB1203
ผู้ผลิต :ON Semiconductor
ประเภท : Transistor

2SB1203 ON Semiconductor

Contact us