รหัสสินค้า :KBPC2508
ผู้ผลิต :SEP
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC2508 SEP

Contact us