รหัสสินค้า :KBPC2506
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC2506 Fuji Electric

Contact us