รหัสสินค้า :KBPC2504
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC2504 Fuji Electric

Contact us