รหัสสินค้า :KBPC2501
ผู้ผลิต :SEP
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC2501 SEP

Contact us