รหัสสินค้า :KBPC1501
ผู้ผลิต :Comchip
ประเภท : Bridge Rectifier

KBPC1501 Comchip

Contact us