รหัสสินค้า :KBP206G
ผู้ผลิต :Diodes Incorporated
ประเภท : Bridge Rectifier

KBP206G Diodes Incorporated

Contact us